ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา

วันพ่อแห่งชาติ 2556

                  โรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  ขึ้นในวันที่  4  ธันวาคม  2556   โดยเชิญคุณพ่อ  ของนักเรียนชั้น  ป.2  ป.3  ป.5  ป.6  และ มัธยม  2 , 3  โดยมีการมอบรางวัลคุนพ่อดีเด่น  และลูกดีเด่น  พร้อมกับให้ลูกนพดอกไม้ มากราบคุณพ่อ  ซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจเป็นอันมาก

 

กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ......

         วันที่  16  สิงหาคม  2556  โรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรม  วันวิทยาศาสตร์   โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์  และสอดแทรกความสนุกสนานเข้าไป  นักเรียนของเราได้รับทั้งความรู้และความบันเทิง  ดังภาพต่อไปนี้ครับ

 

คณะครู ทัศนศึกษา ประเทศลาว ....

            โรงเรียนของเราได้พา   คณะกรรมการ  ผู้บริหาร  คณะครู  และนักการ   ทัศนศึกษา  โรงเรียนวานิชวิทยา  จ.นครราชศรีมา  และโรงเรียน อุดรวิทยา  จ.อุดรธานี  ซึ่งได้ความรู้และมุมมองใหม่ๆ เพื่อนำกลับมาปรับใช้กับโรงเรียนของเรา  หลังจากนั้นได้มุ่งหน้าสู่  ประเทศลาว  เพื่อศึกษาขนมธรรมเนียมวัฒนธรรม  ของประเทศเพื่อนบ้านของเรา  เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคม  อาเซียน  เรามีภาพสวยๆมาภาพมากมาย....

 

ภาพบรรยากาศ พบผู้ว่าหน้าเสาธง

   สพม. เขต  10  จ.เพชรบุรี   จัดโครงการ  พบผู้ว่าหน้าเสาธง   นายมณเฑียร    ทองนิตย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี   และคณะ  พบนักเรียนพร้อมให้โอวาท  นักเรียนโรงเรียนของเรา  ซึ่งสร้างความประทับใจกับ  ผู้บริหาร  คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนของเราเป็นอย่างมาก

 

นักเรียนภาคค่ำ เที่ยวฐานทัพเรือ ..

           โครงการทัศนศึกษา  นักเรียน นักศึกษา ของโรงเรียนราษฎร์วิทยา  ประเภทอาชีวะศึกษา ภาษาจีน ภาคค่ำ  ชมเรือรบ จากประเทศจีน ซึ่งมาเทียบท่าเรือ  สัตหีบ จ.ชลบุรี    

 

กิจกรรมวันภาษาไทย

               วันที่  2  สิงหาคม  2556   โรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย  โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย  อาทิเช่น  การอ่านทำนองเสนาะ  บทร้อยแก้ว  ร้อยกลอน  และการแสดง  ละครเวที   ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับ  คณะครู  และนักเรียนเป็นอย่างมาก   โดยมีภาพมาให้ทุกท่านได้ชม  ความสามารถของเด็กนักเรียนโรงเรียนของเรา 

 

เดินสวนสนาม วันลูกเสือแห่งชาติ 12 ก.ค. 56

 ....

 

นักเรียน ม. เข้าค่ายพุทธบุตร ณ วัดกำแพงแลง