ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา

Ratwittaya school

3 days 20 hours ago

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 เป็นต้นไป นักเรียนวัดตัวตัดชุด ที่สหกรณ์โรงเรียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศผลสอบ มอบตัว/จ่ายค่าธรรมเนียม วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน วันที่ 26 มีนาคม - 26 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น.

Ratwittaya school

3 days 21 hours ago

แจ้งระเบียบการมอบตัวของนักเรียน ป.1 ประจำปีการศึกษา 2562 : นักเรียนต้องมามอบตัวใน วันที่ 22 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. หากไม่มาในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) 1. ค่าธรรมเนียม 8,980.- -ค่าธรรมเนียมการเรียน 2,680.- -ค่าคอมพิวเตอร์ 700.- …

Ratwittaya school

3 days 22 hours ago

ผลการสอบเข้าห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 No. ชื่อ - สกุล 1 ด.ญ.ญาณสิริ เที่ยงวงษ์ 2 ด.ญ.มนปรียา แท่นประเสริฐกุล 3 ด.ญ.กัญญ์วรา อำมฤต 4 ด.ญ.กัญณภัทร อภัยพลชาญ 5 ด.ช.พสิษฐ์ พงศ์ไพศาลศรี 6 ด.ช.ณรัญชน์ ทัศนาจุรีสกุล 7 ด.ญ.ธัญธร ทัศนาจุรีสกุล 8 ด.ช.ธรรมนิตย์ สุวรรณรัตน์ 9 ด.ญ.ณัฐกฤตา รั…

การประชุมสัมมนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนราษฎร์วิทยา

Ratwittaya school

5 days 21 hours ago

ประกาศต่างๆ

รายการสาระน่ารู้

โรงเรียนราษฎร์วิทยา (กวงตง) จ.เพชรบุรี