งานอาคารสถานที่

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 54 ถนนชีสระอินทร์ ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี บนจำนวนเนื้อที่ 3 ไร่ 28 ตารางวา มีอาคาร 5 หลังประกอบด้วย อาคาร 1, อาคาร 2, หอประชุม, หอพักนักเรียนประจำ, หอพักครู ดังรายละเอียดดังนี้.

 

หอพักครู

เป็นตึกคอนกรีต 2 ชั้น ชั้นบน ประกอบด้วยห้องพักครู(จีน) จำนวน 9 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง ชั้นล่าง ประกอบด้วยโรงครัว ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องเก็บล็อกเกอร์ มีห้องน้ำ 9 ห้อง

หอพักนักเรียน

เป็นตึกคอนกรีต 2 ชั้น ชั้นบน ห้องนอนนักเรียนชาย 2 ห้อง ขนาด 8×8 ม., ห้องนอนนักเรียนหญิง 1 ห้อง ขนาด 8×8 ม., ชั้นล่าง ห้องเก็บหนังสือโรงเรียน ขนาด 4×8 ม., ห้องเก็บหนังสือโรงเรียน ขนาด 4×8 ม.