การงานอาชีพและเทคโนโลยี

บุคลากร

น.ส.นัญญรัตน์ ชาญศิริ

น.ส.นัญญรัตน์ ชาญศิริ

(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

น.ส.บุศรา มงคลเอก

น.ส.บุศรา มงคลเอก

นายบุญนาค

นายบุญนาค

นายสุธีมนต์ อำพลธนวัชร์

นายสุธีมนต์ อำพลธนวัชร์

นายวุฒิพงศ์ บัวทิพย์

นายวุฒิพงศ์ บัวทิพย์