สุขศึกษาและพลศึกษา

บุคลากร

นายอำนาจ หัตถชาติ

นายอำนาจ หัตถชาติ

(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

นายศุภัช สมศรี

นายศุภัช สมศรี

นายวุฒิพงศ์ บัวทิพย์

นายวุฒิพงศ์ บัวทิพย์